Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet.

Utskottet håller även löpande kontakt med bolagets revisorer, tar fram riktlinjer rörande upphandling av tjänster från koncernens revisionsbyrå och utvärderar revisionsinsatsen. Utskottet biträder även valberedningen vid arbetet med nominering och arvodering av revisorer. Revisionsutskottet har ingen egen beslutanderätt utan förbereder och rapporterar ärenden till styrelsen som helhet.

På styrelsemöte den 19 mars 2019 beslutades att SkiStars revisionsutskott ska utgöras av följande ledamöter:

lena apler2018.jpg sara karlsson2018.jpg fredrik paulsson2018.jpg

Lena Apler
ordförande

Sara Karlsson

Fredrik Paulsson

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy