Ersättningsutskott

På styrelsemöte den 11 december 2022 beslutades att SkiStars ersättningsutskott ska utgöras av följande ledamöter:

Anders_Sundstrom_2020.jpg AndersSv.jpg Vegard1.jpg
Anders Sunström Anders Svensson Vegard Søraunet
Ordförande