Styrelse

SkiStar AB:s styrelse leds av ordförande Eivor Andersson.

Revisionsutskott »

Ersättningsutskott »

Nedanstående uppgifter om aktieinnehav och uppdrag i andra bolag är senast uppdaterad den 31 augusti 2019.

EIVOR ANDERSSON
Styrelsens ordförande, ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1961
Invald: 2011

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom, ledarskapsutbildning IHM Business School. Bland annat tidigare vd för Ving Sverige AB i sju år. Bred och djup erfarenhet av resebranschen och inom konceptutveckling för konsumentinriktade företag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i AB Svenska Spel, Casino Cosmopol AB, Mekonomen AB och Unlimited Travel Group UTG AB.

Innehav: 9 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

lena apler2018_large.jpg

LENA APLER
Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet, ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1951
Invald: 2015

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Universitetsstudier samt SEB Högre intern bankutbildning. Stor erfarenhet av konsument- och tjänstemarknaden genom sin roll som grundare, ägare, VD och arbetande styrelseordförande i börsnoterade Collector AB och Collector Bank.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Collector AB och Collector Bank AB. Styrelseledamot i Connect Sverige och Helichrysum Gruppen AB.

Innehav: 10 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

sara karlsson2018_large.jpg

SARA KARLSSON

Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1969
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Entreprenör, Båstad Företagsby.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Killebäckstorp i Båstad AB. Styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB, Backahill AB och Destination Bjäre Holding AB.

Innehav: Med familj och bolag 18 271 820 B-aktier, motsvarande 23,3% av kapitalet och 16,4% av rösterna.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

fredrik paulsson2018_large.jpg

FREDRIK PAULSSON

Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet, ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1972
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning. Erfarenhet från arbete som verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och Ekhaga Uteckling AB.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och i Ekhaga Utveckling AB. Styrelseledamot i Peab AB.

Innehav: med familj och bolag 3 648 000 A-aktier och 15 284 978 B-aktier, motsvarande 24,2% av kapitalet och 46,5% av rösterna.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

matsarjes2018_large.jpg

MATS ÅRJES
Verkställande direktör. Styrelseledamot.

Född: 1967
Invald: 2003

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Verkställande direktör i SkiStar sedan 2002. Tidigare styrelseordförande för Svenska Skidförbundet.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Sveriges Olympiska Kommitté. Styrelseledamot i New Wave Group AB.

Innehav: - 

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare.

patrik svard2018_large.jpg

PATRIK SVÄRD
Arbetstagarrepresentant, utsedd av HRF.

Född: 1970
Invald: 2017

Utbildning: Gymnasieutbildning

Innehav: -

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy