Styrelse

SkiStar AB:s styrelse leds av ordförande Eivor Andersson.

Revisionsutskott »

Ersättningsutskott »

Nedanstående uppgifter om aktieinnehav samt uppgifter om uppdrag i andra bolag är senast uppdaterade den 31 augusti 2021.

EIVOR ANDERSSON
Styrelsens ordförande, ordförande i ersättningsutskottet.

Född: 1961
Invald: 2011

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Marknadsekonom, ledarskapsutbildning IHM Business School. Tidigare bland annat VD och koncernchef för TUI Nordic och VD för  Ving Sverige AB. Bred och djup erfarenhet av resebranschen och inom konceptutveckling för konsumentinriktade företag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Mekonomen Group AB (publ) och AB Svenska Spel.

Innehav: 9 000 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

lena apler2018_large.jpg

LENA APLER
Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1951
Invald: 2015

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Universitetsstudier samt SEB Högre intern bankutbildning. Stor erfarenhet av konsument- och tjänstemarknaden genom sin roll som grundare, ägare samt tidigare VD och arbetande styrelseordförande i börsnoterade Collector AB och Collector Bank.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Helichrysum Gruppen AB.

Innehav: 10 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

sara karlsson2018_large.jpg

SARA KARLSSON
Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet.

Född: 1969
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Entreprenör, Båstad Företagsby.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Killebäckstorp i Båstad AB. Styrelseledamot i Wihlborgs Fastigheter AB, Backahill AB och Torekov Hotell Resort AB.

Innehav: med familj och bolag 18 287 420 B-aktier, motsvarande 23,3% av kapitalet och 16,4% av rösterna.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

fredrik paulsson2018_large.jpg

FREDRIK PAULSSON
Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1972
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning. Erfarenhet från arbete som verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och Ekhaga Uteckling AB.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och i Ekhaga Utveckling AB. Styrelseledamot i Peab AB.

Innehav: med familj och bolag 3 648 000 A-aktier och 15 284 978 B-aktier, motsvarande 24,2% av kapitalet och 46,5% av rösterna.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Gunilla_Rudebjer_2020.jpg

GUNILLA RUDEBJER 
Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet.

FÖDD: 1959
INVALD: 2019

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Mångårig och bred erfarenhet från upplevelseindustrin. Tidigare bl.a. CFO Scandic Hotels, CFO Cision, CFO Parks & Resorts Scandinavia, CFO Mandator och CFO TUI Nordic.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), NCAB Group AB (publ), Oriflame Holding AG och Svenska rymdaktiebolaget (SSC). Medlem i investeringskommittén i Cinder Invest AB.

Innehav: med familj 1 900 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

Anders_Sundstrom_2020.jpg

ANDERS SUNDSTRÖM 
Styrelseledamot

FÖDD: 1952
INVALD:  2019

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil. Kand. Tidigare bl.a. styrelseordförande i Swedbank och KF. Mångårig operativ erfarenhet inom såväl industrin som den finansiella sektorn, bl.a. som verkställande direktör för Folksam. Innehaft flera ministerposter och andra politiska uppdrag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Medicon Village Fastighets AB, NMI Group AB, Hedlunda Industri AB, Nordion Energi AB och Ekhaga Utveckling AB. Styrelseledamot i SCA.

Innehav: med familj och bolag 5 000 B-aktier.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

patrik svard2018_large.jpg

PATRIK SVÄRD
Arbetstagarrepresentant, utsedd av HRF.

Född: 1970
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning. Anställd av SkiStar sedan 1998.

Innehav: -

Oberoende: -