Styrelse

SkiStar AB:s styrelse leds av ordförande Anders Sundström.

Revisionsutskott »

Ersättningsutskott »

Nedanstående uppgifter om aktieinnehav samt uppgifter om uppdrag i andra bolag är senast uppdaterade per den 31 augusti 2023 om inte annat datum är särskilt angivet. Uppgiften om innehav avser eget och närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i SkiStar AB.

Anders_Sundstrom_2020.jpg

ANDERS SUNDSTRÖM 
Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet

FÖDD: 1952
INVALD:  2019

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil. Kand. Tidigare bl.a. styrelseordförande i Swedbank och KF. Mångårig operativ erfarenhet inom såväl industrin som den finansiella sektorn, bl.a. som verkställande direktör för Folksam. Innehaft flera ministerposter och andra politiska uppdrag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Hedlunda Industri AB, Medicon Village Fastighets AB, NMI Group AB, Kaunis Iron AB, Nordion Energi AB och Ekhaga Utveckling AB. Styrelseledamot i SCA.

Innehav: med familj och bolag 15 000 B-aktier.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

lena apler2018_large.jpg

LENA APLER
Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1951
Invald: 2015

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Universitetsstudier samt SEB Högre intern bankutbildning. Stor erfarenhet av konsument- och tjänstemarknaden genom sin roll som grundare, ägare samt tidigare VD och arbetande styrelseordförande i börsnoterade Collector AB och Collector Bank.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Dragon Invest AB. Styrelseordförande i Redlocker AB samt styrelseledamot i Helichrysum Gruppen AB.

Innehav: 10 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

sara karlsson2018_large.jpg

SARA KARLSSON
Styrelseledamot.

Född: 1969
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Entreprenör, Båstad Företagsby.

Andra väsentliga uppdrag: Strategi & Projekt Backahill AB, Styrelseledamot Backahill AB, Gram Group AB och Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB.

Innehav: med familj och bolag 2 963 314 B-aktier, motsvarande 3,8 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. 

fredrik paulsson2018_large.jpg

FREDRIK PAULSSON
Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1972
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning. Erfarenhet från arbete som verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och Ekhaga Uteckling AB.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och Ekhaga Utveckling AB. Styrelseledamot i Peab AB samt styrelseledamot i Mats Paulssons Stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond.

Innehav: Fredrik Paulsson med närstående:

  • Mats och Fredrik Paulsson med familjer 145 690 B-aktier, motsvarande 0,2% av kapitalet och 0,1% av rösterna,
  • Ekhaga Utveckling AB 3 648 000 A-aktier och 15 343 150 B-aktier, motsvarande 24,2% av kapitalet och 46,6% av rösterna.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Gunilla_Rudebjer_2020.jpg

GUNILLA RUDEBJER 
Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet.

FÖDD: 1959
INVALD: 2019

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Mångårig och bred erfarenhet från upplevelseindustrin. Tidigare bl.a. CFO Scandic Hotels, CFO Cision, CFO Parks & Resorts Scandinavia, CFO Mandator och CFO TUI Nordic.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), NCAB Group AB (publ), Scandic Hotels Group AB (publ) samt SSC Svenska Rymdaktiebolaget.

Innehav: med familj 1 900 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

AndersSv.jpg

Anders Svensson
Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

FÖDD: 1964
INVALD:  2021

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare vd för ICA Sverige AB och vice vd för ICA Gruppen AB, samt styrelseledamot i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk förening och ICA Banken AB.  Dessförinnan senior vice president för Arla Foods Consumer Nordic och vd för Arla Foods Sverige samt diverse roller i Procter & Gamble Nordic och Procter & Gamble UK, bl.a. som logistikdirektör Norden och försäljningsdirektör Sverige.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svensk Handel AB och Stadium AB samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Murgröna AB och Midsona AB.

Innehav: 3 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare i bolaget.

Vegard1.jpg

Vegard Søraunet
Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

FÖDD: 1980
INVALD: 2021

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i redovisning samt i företagsekonomi, MBA inom finans. Tidigare bl.a. CIO och portföljförvaltare för ODIN Fonder, investeringsdirektör på Seatankers Management Norway och revisor på PwC.

Andra väsentliga uppdrag: Partner och investeringsdirektör på Aeternum Management AS som förvaltar Aeternum Capital AS, styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, Aeternum Management AS och Søraunet Invest AS.

Innehav: Representerar Aeternum Capital AS som innehar 15 060 000 B-aktier motsvarande 19,2% av kapitalet och 13,5 % av rösterna samt 1 600 B-aktier genom familj.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

patrik svard2018_large.jpg

PATRIK SVÄRD
Arbetstagarrepresentant, utsedd av HRF.

Född: 1970
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning. Anställd av SkiStar sedan 1998.

Innehav: -

Oberoende: -

TOBIAS ENGLUND
Arbetstagarrepresentant, utsedd av Unionen.

FÖDD: 1977
INVALD: 2023

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Datateknik på KTH, matematik och fysik på Stockholms Universitet. Anställd av SkiStar sedan 2020.

Innehav: 246 B-aktier.

Oberoende: -