Styrelse

SkiStar AB:s styrelse leds av ordförande Anders Sundström.

Revisionsutskott »

Ersättningsutskott »

Nedanstående uppgifter om aktieinnehav samt uppgifter om uppdrag i andra bolag är senast uppdaterade per den 31 december 2022 om inte annat datum är särskilt angivet.

Anders_Sundstrom_2020.jpg

ANDERS SUNDSTRÖM 
Styrelseordförande, ordförande i ersättningsutskottet

FÖDD: 1952
INVALD:  2019

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Fil. Kand. Tidigare bl.a. styrelseordförande i Swedbank och KF. Mångårig operativ erfarenhet inom såväl industrin som den finansiella sektorn, bl.a. som verkställande direktör för Folksam. Innehaft flera ministerposter och andra politiska uppdrag.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Medicon Village Fastighets AB, NMI Group AB, Kaunis Iron AB, Nordion Energi AB och Ekhaga Utveckling AB. Styrelseledamot i SCA.

Innehav: med familj och bolag 15 000 B-aktier.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

lena apler2018_large.jpg

LENA APLER
Styrelseledamot, ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1951
Invald: 2015

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Universitetsstudier samt SEB Högre intern bankutbildning. Stor erfarenhet av konsument- och tjänstemarknaden genom sin roll som grundare, ägare samt tidigare VD och arbetande styrelseordförande i börsnoterade Collector AB och Collector Bank.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Dragon Invest AB. Styrelseordförande i Redlocker AB samt styrelseledamot i Helichrysum Gruppen AB.

Innehav: 10 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

sara karlsson2018_large.jpg

SARA KARLSSON
Styrelseledamot.

Född: 1969
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Entreprenör, Båstad Företagsby.

Andra väsentliga uppdrag: Strategi & Projekt Backahill AB, Styrelseledamot Backahill AB.

Innehav: med familj och bolag 2 963 314 B-aktier, motsvarande 3,8 procent av kapitalet och 2,7 procent av rösterna.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. 

fredrik paulsson2018_large.jpg

FREDRIK PAULSSON
Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet.

Född: 1972
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning. Erfarenhet från arbete som verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och Ekhaga Uteckling AB.

Andra väsentliga uppdrag: Verkställande direktör och styrelseledamot i Kranpunkten Skandinavien AB och Ekhaga Utveckling AB. Styrelseledamot i Peab AB samt styrelseledamot i Mats Paulssons Stiftelse och Stiftelsen Stefan Paulssons Cancerfond.

Innehav: Fredrik Paulsson med närstående:

  • Mats och Fredrik Paulssom med familjer 145 690 B-aktier, motsvarande 0,19% av kapitalet och 0,13% av rösterna,
  • Ekhaga Utveckling AB 3 648 000 A-aktier och 15 343 150 B-aktier, motsvarande 24,23% av kapitalet och 46,60% av rösterna.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget och beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Gunilla_Rudebjer_2020.jpg

GUNILLA RUDEBJER 
Styrelseledamot, ledamot i revisionsutskottet.

FÖDD: 1959
INVALD: 2019

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Mångårig och bred erfarenhet från upplevelseindustrin. Tidigare bl.a. CFO Scandic Hotels, CFO Cision, CFO Parks & Resorts Scandinavia, CFO Mandator och CFO TUI Nordic.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Ambea AB (publ), NCAB Group AB (publ), Scandic Hotels Group AB (publ) samt SSC Svenska Rymdaktiebolaget.

Innehav: med familj 1 900 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare.

AndersSv.jpg

Anders Svensson
Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

FÖDD: 1964
INVALD:  2021

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen i företagsekonomi. Tidigare vd för ICA Sverige AB och vice vd för ICA Gruppen AB, samt styrelseledamot i Svensk Dagligvaruhandel Ekonomisk förening och ICA Banken AB.  Dessförinnan senior vice president för Arla Foods Consumer Nordic och vd för Arla Foods Sverige samt diverse roller i Procter & Gamble Nordic och Procter & Gamble UK, bl.a. som logistikdirektör Norden och försäljningsdirektör Sverige.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Svensk Handel AB och Stadium AB samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Innehav: 3 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen såväl som till större aktieägare i bolaget.

Vegard1.jpg

Vegard Søraunet
Styrelseledamot, ledamot i ersättningsutskottet

FÖDD: 1980
INVALD: 2021

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen i redovisning samt i företagsekonomi, MBA inom finans. Tidigare bl.a. CIO och portföljförvaltare för ODIN Fonder, investeringsdirektör på Seatankers Management Norway och revisor på PwC.

Andra väsentliga uppdrag: Partner och investeringsdirektör på Aeternum Management AS som förvaltar Aeternum Capital AS, styrelseledamot i ITAB Shop Concept AB, AQ Group AB, Aeternum Management AS och Søraunet Invest AS.

Innehav: Representerar Aeternum Capital AS som innehar 15 441 934 B-aktier motsvarande 19,7% av kapitalet och 13,9 % av rösterna samt ytterligare 1 600 B-aktier via familj.

Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

patrik svard2018_large.jpg

PATRIK SVÄRD
Arbetstagarrepresentant, utsedd av HRF.

Född: 1970
Invald: 2017

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Gymnasieutbildning. Anställd av SkiStar sedan 1998.

Innehav: -

Oberoende: -