Ledning

SkiStars koncernledning leds av verkställande direktör Stefan Sjöstrand.

Stefan Sjöstrand.jpg
STEFAN SJÖSTRAND
Verkställande direktör

FÖDD: 1968
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2020.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: DIHM Marknadsekonom. 13 års erfarenhet från IKEA bl.a. som Commercial & Digital Manager på Ingka Centres (IKEA), Commercial Manager för IKEA Group och medlem av koncernledningen och Management board, VD för IKEA Kanada, vice VD för IKEA Frankrike samt Affärsområdeschef på IKEA of Sweden (IKEA:s sortimentsutvecklingsbolag i Älmhult). Även erfarenhet från olika VD- och ledningsroller inom bl.a. Weibulls, OLW, Malaco och Marabou.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseordförande i Bertegruppen AB, samt styrelseledamot i Derome AB.

Innehav: 26 000 B-aktier.

Väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som SkiStar har betydande affärsförbindelser med: -

PETRA HALLEBRANT
Kommunikations- och hållbarhetsdirektör 

FÖDD: 1974
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2020

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Kandidatexamen media- och kommunikationsvetenskap. Tidigare generalsekreterare på Svenska FN-förbundet, kommunikations- och hållbarhetschef på Telge Energi samt olika kommunikationschefsroller inom bl.a. UNICEF Sverige och Rädda barnen.

Innehav: 1 000 B-aktier

Anders Örnulf.jpg
ANDERS ÖRNULF
Ekonomi- och finansdirektör

FÖDD: 1976
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2018.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare chefscontroller inom Preemkoncernen, olika chefs- och ledarpositioner inom AB Svenska Spel och ICA AB.

Innehav: 3 302 B-aktier.

Mathias Lindström.jpg
MATHIAS LINDSTRÖM
Kommersiell direktör

FÖDD: 1972
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2007.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:  Kandidatexamen ekonomi. Tidigare nordisk marknadschef för Fritidsresor, försäljnings- och marknadschef för Langley Travel.

Innehav: 15 774 B-aktier.

Sofie Arnell.jpg
SOFIE ARNELL
Chefsjurist och IR-ansvarig

FÖDD: 1986
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2017.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur. kand. Tidigare biträdande jurist och advokat på Advokatfirman Lindahl samt Ramberg Advokater, tingsnotariemeritering.

Innehav: 1 000 B-aktier.

Niclas Sjögren Berg.jpg
NICLAS SJÖGREN BERG
Operationell direktör

FÖDD: 1969
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 1989.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Diplomerad marknadsekonom IHM. Tidigare diverse chefsbefattningar inom SkiStar-koncernen.

Innehav: 20 609 B-aktier.

LarsGöranDahl.jpg
LARS-GÖRAN DAHL
Fastighetsutvecklingsdirektör

FÖDD: 1961
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2020.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på Diös, ansvarig för Riksbyggens kommersiella verksamhet i Sverige. Tidigare styrelseledamot i SBC och SkiStar.

Innehav: 800 B-aktier.


CAMILLA SUNDQVIST
HR-direktör 

Född: 1983
Anställd i bolaget sedan: 2003

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:  Personal- och arbetslivsprogrammet, Stockholms folkuniversitet, marknadsekonom IHM Business School. Tidigare erfarenhet från Ving inom utlandsorganisationen samt diverse chefs- och ledarpositioner inom SkiStar-koncernen. 

Aktieinnehav i SkiStar: –.

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav är senast uppdaterade den 6 oktober 2022.