Ledning

SkiStars koncernledning leds av verkställande direktör Mats Årjes.

 

Mats Årjes, född 1967 
Verkställande direktör 
Anställd i bolaget sedan 2002 
Utbildning: Civilekonom 
Innehav: -

anders ornulf18ny.jpg

Anders Örnulf, född 1976 
Ekonomi- och finansdirektör 
Anställd i bolaget sedan 2018 
Utbildning: Civilekonom
Innehav: 402 B-aktier

Mathias Lindström, född 1972 
Marknads- och försäljningschef 
Anställd i bolaget sedan 2007 
Utbildning: Civilekonom 
Innehav: 40 000 B-aktier

DSC_1210_ny.jpg

Bo Halvardsson, född 1955 
CTO
Anställd i bolaget sedan 2005 
Utbildning: Ingenjör
Innehav: 54 000 B-aktier

sofie arnell18.jpg

Sofie Arnell, född 1986
Bolagsjurist och IR-ansvarig
Anställd i bolaget sedan 2017
Utbildning: Jur kand
Innehav: 400 B-aktier

 

Jonas Bauer, född 1964 
Destinationschef Sälen 
Anställd i bolaget sedan 2012 
Utbildning: Civilekonom 
Innehav: 400 B-aktier

anderslundqvist.jpg

Anders Lundqvist, född 1968 
Destinationschef Vemdalen 
Anställd i bolaget sedan 2002 (med undantag för perioden 2010-2012) 
Utbildning: Kandidatexamen ekonomi
Innehav: 5 716 B-aktier

 

Niclas Sjögren Berg, född 1969 
Destinationschef Åre  
Anställd i bolaget sedan 1989 
Utbildning: Diplomerad marknadsekonom IHM
Innehav: 34 000 B-aktier

helge bonden18.jpg

Helge Bonden, född 1966
Destinationschef Trysil
Anställd i bolaget sedan 2005
Utbildning: Civilekonom, Master inom management
Innehav: -

martin letzer18.jpg

Martin Letzter, född 1981 
Destinationschef Hemsedal 
Anställd i bolaget sedan 2017
Utbildning: Magisterexamen i psykologi, civilekonom
Innehav: -

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav är per den 31 maj 2019.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy