Ledning

SkiStars koncernledning leds av verkställande direktör Stefan Sjöstrand.

Stefan Sjöstrand.jpg
STEFAN SJÖSTRAND
Verkställande direktör

FÖDD: 1968
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2020.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: DIHM Marknadsekonom. 13 års erfarenhet från IKEA bl.a. som Commercial & Digital Manager på Ingka Centres (IKEA), Commercial Manager för IKEA Group och medlem av koncernledningen och Management board, VD för IKEA Kanada, vice VD för IKEA Frankrike samt Affärsområdeschef på IKEA of Sweden (IKEA:s sortimentsutvecklingsbolag i Älmhult). Även erfarenhet från olika VD- och ledningsroller inom bl.a. Weibulls, OLW, Malaco och Marabou.

Väsentliga uppdrag utanför bolaget: Styrelseledamot i Derome AB.

Innehav: 34 000 B-aktier.

Väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som SkiStar har betydande affärsförbindelser med: -

MARTIN ALMGREN
Ekonomi- och finansdirektör

FÖDD: 1976
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2023.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Master of Business Administration. Tidigare affärsområdeschef inom Medtech på AddLife AB. Under åren 2015-2021 var han verksam som CFO på AddLife AB. Erfarenhet av arbete som koncerncontroller på Addtech AB, olika controllerroller inom Nefab samt från arbete som revisor.

Innehav: 10 000 B-aktier.

Mathias Lindström.jpg
MATHIAS LINDSTRÖM
Kommersiell direktör

FÖDD: 1972
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2007.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:  Kandidatexamen ekonomi. Tidigare nordisk marknadschef för Fritidsresor, försäljnings- och marknadschef för Langley Travel.

Innehav: 17 609 B-aktier.

LINA GABRIELSON
Hotell- & lodgedirektör

FÖDD: 1980
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2022

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Magisterexamen både som Civilekonom och inom Tourism and Hospitality Management. VD på Hotel Diplomat och Villa Dagmar under åren 2012–2022. Före det verksam inom Clarion Hotels, med ansvar inom försäljning och drift. Även erfarenhet från Langley Travels med ansvar för hotellverksamhet I Alperna, på Korsika och på Kreta.

Innehav: 307 B-aktier.

Sofie Arnell.jpg
SOFIE ARNELL
Chefsjurist och IR-ansvarig

FÖDD: 1986
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2017.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Jur. kand. Tidigare biträdande jurist och advokat på Advokatfirman Lindahl samt Ramberg Advokater, tingsnotariemeritering.

Innehav: 1 000 B-aktier.

Niclas Sjögren Berg.jpg
NICLAS SJÖGREN BERG
Operationell direktör

FÖDD: 1969
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 1989.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Diplomerad marknadsekonom IHM. Tidigare diverse chefsbefattningar inom SkiStar-koncernen.

Innehav: 22 259 B-aktier.

LarsGöranDahl.jpg
LARS-GÖRAN DAHL
Fastighetsutvecklingsdirektör

FÖDD: 1961
ANSTÄLLD I BOLAGET SEDAN 2020.

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom. Tidigare affärsutvecklingschef på Diös, ansvarig för Riksbyggens kommersiella verksamhet i Sverige. Tidigare styrelseledamot i SBC och SkiStar.

Innehav: 3 350 B-aktier.


CAMILLA SUNDQVIST
HR-direktör 

Född: 1983
Anställd i bolaget sedan: 2003

Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet:  Personal- och arbetslivsprogrammet, Stockholms folkuniversitet, marknadsekonom IHM Business School. Tidigare erfarenhet från Ving inom utlandsorganisationen samt diverse chefs- och ledarpositioner inom SkiStar-koncernen. 

Aktieinnehav i SkiStar: 2 000 B-aktier.

Ovanstående uppgifter om aktieinnehav är senast uppdaterade per den 31 augusti 2023.  Uppgiften om innehav avser eget och närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i SkiStar AB.