Tidigare bolagsstämmor

Protokoll från de senaste tio årens bolagsstämmor.

Årsstämma 2019

Årsstämma för verksamhetsåret 2018/19 ägde rum lördagen den 14 december 2019 i Sälen.

Dokumentation från årsstämman:

Årsstämma 2018

Årsstämma för verksamhetsåret 2017/18 ägde rum lördagen den 15 december 2018 i Åre.

Dokumentation från årsstämman:

Protokoll från tidigare bolagsstämmor