Tidigare bolagsstämmor

Protokoll från de senaste tio årens bolagsstämmor.

Årsstämma 2021

Årsstämma för verksamhetsåret 2020/21 ägde rum lördagen den 11 december 2021 i Sälen.

Dokumentation från årsstämman:

Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma ägde rum den 22 juni 2021.

Dokument från den extra bolagsstämman:

Protokoll från tidigare bolagsstämmor