Tidigare bolagsstämmor

Protokoll från de senaste tio årens bolagsstämmor.

Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma ägde rum den 22 juni 2021.

Dokument från den extra bolagsstämman:

Årsstämma 2020

Årsstämma för verksamhetsåret 2019/20 ägde rum lördagen den 12 december 2020 i Sälen.

Dokumentation från årsstämman:

Protokoll från tidigare bolagsstämmor