SkiStars årsstämma 2020

Årsstämma för verksamhetsåret 2019/20 kommer att äga rum den 12 december 2020 i Sälen. Mer information inför årsstämman, inklusive information om bokning av aktieägarpaket, kommer att hållas tillgänglig under början av hösten.

Vill du lämna förslag till, eller komma i kontakt med, SkiStars valberedning, se mer information här.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen, enklast per e-post till stammoarende@skistar.com, alternativt via post på följande adress:

SkiStar AB
Att: Årsstämma
780 67 Sälen

Aktieägarens begäran ska ha kommit in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Aktieägare ombeds därför inkomma med sådan begäran så snart som möjligt och senast sju veckor före årsstämman (dvs. den 23 oktober 2020).

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy