SkiStars årsstämma 2019

Årsstämma för verksamhetsåret 2018/19 kommer att äga rum den 14 december 2019 i Sälen.

Vill du lämna förslag till, eller komma i kontakt med, SkiStars valberedning, se mer information här.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen, enklast per e-post till stammoarende@skistar.com, alternativt via post på följande adress:

SkiStar AB
Att: Årsstämma
780 67 Sälen

Aktieägarens begäran ska ha kommit in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Aktieägare ombeds därför inkomma med sådan begäran så snart som möjligt och senast sju veckor före årsstämman (dvs. den 26 oktober 2019).

Aktieägarpaket

Vi hoppas att du som aktieägare vill stanna i Sälen över helgen och kombinera besöket på årsstämman med lite försäsongsskidåkning. Därför erbjuder vi alla aktieägare i SkiStar ett förmånligt weekendpaket.

Aktieägarpaketet innehåller boende på SkiStar Lodge Lindvallen, eller i Timmerbyn i Lindvallen, torsdag-söndag 12-15 december, samt två dagars SkiPass. Paketet inkluderar även 1 st fri entré till badet på Experium.

Prisex från 1 095 kronor/person.

Du hittar bokningslänk till erbjudandet i mailet med kallelsen som skickas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy