Bolagsstyrning

SkiStar AB (publ), org. nr 556093-6949, är ett svenskt publikt aktiebolag, vars B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Bolagsstyrningen syftar till att säkerställa att SkiStar följer de regelverk som finns samtidigt som bolaget sköts på ett för aktieägarna effektivt och hållbart sätt. Bolagsstyrningen bidrar också till att systematisera och skapa god ordning i styrelsens och ledningens arbete.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy