För att boka/ingå avtal med SkiStar gällande boende måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet.
Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap.
Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning.
För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med SkiStar.

Obs! Avvikande åldersbestämmelser kan gälla i vissa perioder och boenden, läs mer om vad som gäller för det boende du har valt under "Detaljerad information"