Tidig start på skidsäsongen i Vemdalen

Det är snösäkert i Vemdalen. Högt läge, inlandsklimat och kraftfulla snösystem borgar tillsammans för en tidig och snösäker skidsäsong. Historiskt sett har Vemdalen kunnat öppna delar av skidområdet redan i oktober och början av november. 

De senaste årens öppningsdatum
xx november 2018 xx november  2017 11 november 2016 27 november 2015
13 november 2014 3 december 2011 7 november 2008  25 november 2005
25 oktober 2013 30 oktober 2010 15 november 2007  20 november 2004
31 oktober 2012 13 november 2009  3 november 2006

 30 oktober 2003

 

Julskidåkning i Vemdalen

Av tradition öppnar vi tidigt i Vemdalen, men vi har också en tradition om att ha så många liftar och nedfarter som möjligt igång före jul/nyår varje år. 

Datum Öppna liftar Öppna nedfarter
23 december 2014 32 44
19 december 2013 24 38