I Sälen är det Hundfjället som erbjuder funktionell skidåkning. Här finns sitskis, skicarts, biskis och behöriga instruktörer. Hyra av funktionell utrustning motsvarar priset för komplett avancerad alpin utrustning, se prislista

Sitski

En sitski består av en sits monterad på en fjädrande ställning. Denna är fäst på en skida. Sitskiåkare använder kryckstavar för att balansera åkningen. Sitski kräver full funktion i överkroppen. Du svänger genom fina rörelser i överkropp och armar. Sitski kräver ingen licens.

Biski

En biski består av en stabil sits monterad på två skidor. Skidorna kantställs simultant när sitsen lutas. Biskin är stabilare än en sitski. Det krävs viss balans men relativt lite styrka av åkaren. Behöver åkaren hjälp att styra och bromsa kan en medåkare hjälpa till.

För att få åka lift och köra biski på egen hand utan skidinstruktör krävs att du genomgått en utbildning om minst 12 lektionstimmar. Utbildning och licenstagning genomförs med våra instruktörer. Har du inte giltig biskilicens måste du alltid ha en instruktör med under åkningen.

Skicart

En skicart består av en sits monterad på fyra skidor. Skicarten är stadig och det krävs inte mycket styrka och balans av åkaren. Man styr de främre skidorna med händerna med hjälp av spakar. Behöver åkaren hjälp att styra kan en medåkare göra detta bakifrån med en eller två skacklar.

För att få köra skicart på egen hand utan skidinstruktör krävs att åkaren genomgått en utbildning om 15 lektionstimmar. Utbildning och licenstagning genomförs med våra instruktörer. Har du inte giltig skicartlicens måste du alltid ha en instruktör med under åkningen.

Stående skidåkning

Personer med funktionsnedsättningar som utvecklingsstörningar, downsyndrom, cp-skador, synskador, halvsidesförlamningar eller amputationer kan ofta åka stående, då med stöd och hjälp av en instruktör eller annan typ av balanshjälpmedel.

Bokning/mer information

Kontakta oss på funktionell.skidskola@skistar.com. Priset för funktionella lektioner är detsamma som priset för privatlektioner, se prislista. För mer information angående licenser se SLAO.se.