Förbud mot barn i bärsele i Sälen

SkiStar Sälen har sedan säsongen 2007/2008 tillämpat en lokal regel där vi förbjuder åkning med barn på ryggen, i så kallad bärsele, i både liftar och nedfarter. Det här är en del i vårt förebyggande säkerhetsarbete och vår förhoppning är att alla förstår vikten av att detta efterlevs, läs mer om grunderna till beslutet.

Regler för parkåkning

I våra parker och arenor gäller speciella regler:

  • Första åket för dagen? Åk igenom parken och kolla av hopp och landningar
  • Följ linjerna (åk inte zick-zack mellan hopp, rails & boxar)
  • Ha koll bakåt om du byter linje (precis som när man byter fil med bilen)
  • Åk en och en i hoppen, kontrollera att den som hoppade innan dig har åkt ur landningen
  • Åk en och en på boxar och rails, om den som är framför ramlar kan inte den som kommer efter stanna
  • Stanna på säkra ställen där du inte står i vägen, inte i landningar och nära eller nedanför rails/boxar
  • Om du eller någon annan ramlar efter ett hopp, se till att hoppet blir avstängt.
  • Respektera alltid avstängda hopp och parkerAnvänd alltid ryggskydd och hjälm!