Snow Park red

Snow Park red (Hemsedalparken) är öppen och har tre röda hopp, 3 svarta hopp och totalt cirka 20 railelements. Parken ligger i pist 22 och och du kommer dit genom att ta Hollvin Express (lift E), eller Holdeskarheisen (lift F) + Olaheisen (lift K).

 
Snow Park blue

Blå park med hopp och rails passar för både nybörjare och erfarna. Parken hittar du som pist 33 på pistkartan. Du kommer till parken via stolliftarna Hollvin Ekspress (lift E) eller Holdeskarheisen (lift F) och Olaheisen (lift K). Parken er öppen och har 8 hopp från 1 till 5-6 meter, rainbow-box, a-frame box, flat-down-flat box, shoot-out box, högercorner och vänstercorner med bonktunna. Här hittar du även MySkiStar Video Feature.

Panoramaparken

Ny railpark direkt till vänster om avstigningen på  Hollvin Express, markerad som backe 4 i pistkartan. Parken har tre down-rails, en flat-mailbox-rail, en down-flat-rail och en bonk-ball. 

Railpark

Railpark med downrail, waterfall rail, hip med barrelrail, downbox och hopp. Parken ligger längst ner i skidanläggningen, vid lift B, ovanför Hemsedal Alpin Lodge. 

Miniparken

Liten park med enkla hopp, boxar och vågor i barnområdet.  

Se pistkarta »