Skidanläggningar – Drift
Segmentet omfattar drift av anläggningar samt försäljning av samtliga produkter och tjänster. Fokus ligger på försäljning och effektiv drift. Resultatet belastas med en beräknad internhyra på investerat kapital i segmentet Infrastruktur. Intäkter från andra segment förekommer ej. 

Infrastruktur
Segmentet omfattar anläggningstillgångar som mark, liftar, fastigheter, investeringar i delägda företag etcetera. Fokus ligger på rimlig avkastning på gjorda investeringar. Intäktskällorna är intern hyra från segmentet Skidanläggningar Drift samt avkastning på anläggningstillgångar.

Exploatering
Segmentet omfattar markfastigheter som inte används inom segmentet Infrastruktur. Fokus ligger på att utveckla och realisera värden.