SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge 31 % och totalt i Skandinavien 42 %. 

Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i de tre segmenten; Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering. 

 

SkiStars vision

SkiStar ska skapa minnesvärda fjällupplevelser som den
ledande operatören av europeiska alpindestinationer.

 

Verksamheten 2015/16 i korthet 

Intäkterna för räkenskapsåret ökade med 92 MSEK eller 5 procent till 1 991 MSEK (1 899) jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter skatt för räkenskapsåret förbättrades med 57 MSEK eller 23 procent till 306 MSEK (249) jämfört med samma period föregående år.

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 7:82 SEK (6:34), en ökning med 23 procent.

 

Omsättningens fördelning

 

 

Bolaget soliditet ökade till 46% (44) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 521 MSEK (504). Rörelsemarginalen uppgick till 22% (19).