Genom SkiStars Investor Relations funktion lämnas finansiell information till aktieägare, analytiker och placerare. Här kan du ta del av ekonomiska rapporter, pressmeddelanden, aktuell börskurs, presentationer m m.

Har du frågor eller synpunkter, kontakta IR-ansvarig Sofie Arnell på telefon 0280-880 85 eller mail sofie.arnell@skistar.com.

Har du frågor rörande SkiStars aktieägarrabatter, vänligen kontakta Aktieägarservice per telefon 0280-880 95 eller via mail aktieagarservice@skistar.com.