Från och med vintern 2013-2014 så har Explore Åre övertagit driften av Kälkspåret som slingrar sig ner från Bergbanans bergstation och ner till Åre Torg.

För mer information hänvisar vi till Explore Åre >>