Ulykkesforsikring for barn

Barnet ditt er alltid forsikret på ski- og sykkelskolen, barnepassen og leirene som arrangeres av SkiStar.

I samarbeid med forsikringsselskapet Europeiska ERV tilbyr vi ulykkesforsikring for barn som gjelder når barnet ditt deltar på ski- og sykkelskole, er på barnepass eller leir, for eksempel Teen Camp - Bike og Valle Kids Club.

Du trenger ikke foreta deg noe – forsikringen inngår automatisk når du bestiller.

Eksempler på hva forsikringen dekker:

Legekostnader – hvis barnet blir utsatt for en ulykke, for eksempel benbrudd, erstatter forsikringen kostnader for lege, medisiner og eventuell behandling.

Tannskadekostnader – om ulykken inntreffer og barnet skader tennene, erstatter forsikringen nødvendige og rimelige tannlegekostnader.

Merutgifter – om du og barnet må forlenge oppholdet på skistedet på grunn av en ulykke, erstatter forsikringen merutgifter til for eksempel mat, overnatting og hjemreise.

Ved invaliditet og dødsfall – forsikringen dekker også medisinsk invaliditet og hjelp til begravelse ved dødsfall.

Ved skade – i tillegg til legeerklæring og øvrige dokumenter skal også erklæringer fra skiskolen legges ved i tilfelle skade.

OBS! Forsikringen dekker ikke aktiviteter du ikke møter opp til eller henter, som skiskole, leie av utstyr og SkiPass. Erstatning for disse produktene krever at du tegner ERVs Alpinforsikring.  

Øvrig informasjon

Forsikringsvilkår (PDF)

Forsikringen gjelder for barn til og med 17 år som er påmeldt SkiStars ski- eller sykkelskole eller skal delta på leir som arrangeres av SkiStar, for eksempel Teen Camp - Bike og Valle Kids Club. Forsikringen gjelder også for barn fra 6 måneder til og med 9 år som er påmeldt og levert hos barnepass i regi av SkiStar.

Innmelding ved skade

Hvis barnet ditt har vært utsatt for en ulykke under skiskolen eller barnepassen, gjør du følgende:

  • Fyll ut skadeskjemaet (Skadeskjema (PDF))
  • Skriv ut og signer blanketten
  • Send inn skjemaet via e-post til: privatskador@erv.se eller per post til: Europeiska ERV, Box 1, 172 13 Sundbyberg
  • Legg ved erklæring fra skilæreren eller tilsvarende
  • Legg ved originalkvitteringer for utlegg 

Om Europeiska ERV – Europeiska ERV er forsikringsselskapet som har sørget for trygghet på reise i over 100 år. Dette har gjort dem til eksperter på reisesikkerhet og en av de største aktørene på det svenske reiseforsikringsmarkedet. Hvert år forsikrer de over 1,2 millioner privat- og tjenestereisende. I tillegg tilbyr de også ulike gruppeløsninger for bank- og kredittkort samt spesialforsikringer for klokker og smykker.
Vil du vite mer om Europeiska ERVs forsikringer? Du er velkommen til å besøke www.erv.se