Trysil - Kids offpiste

I Kids offpiste kjører vi i morsomme skogspartier, leker oss over hopp, kuler og andre artige elementer naturen byr på.  

Alder: 7–11 år

Forutsetninger: Du kjører ned røde bakker, i alle heiser og mestrer kupert skogsterreng.

Når:
Uke 51–6, onsdag og lørdag
Uke 7–16, tirsdag og lørdag

Minimum 3 deltakere.

Klikk frem til nåværende dag i kalenderen for å se om opplevelsen kan bestilles.