Forholdsregler i skiskolen

All virksomhet i skiskolen foregår utendørs.

  • Vi begrenser til en forelder som henter og leverer ved våre samlingsplasser. 
  • Valles barnepass er denne sesongen kun åpent i Sälen og foregår utendørs.
  • All undervisning skjer utendørs. Derfor er det viktig å kle seg etter været.