Konferanser og møter

Vi følger helsemyndighetenes anbefalinger og retningslinjer nøye og tilpasser våre pakker og reiser etter disse.

Konferanser og møter I norge:

Lukkede møter og konferanser som arrangeres av bedrifter eller organisasjoner regnes som arrangement på offentlig sted, som betyr at det er Helsedirektoratets bestemmelser som gjelder. Det vil si at det kan gjennomføres kurs, møter og arrangementer med inntil 200 personer til stede.

Alle arrangementer, inkludert kurs, konferanser og andre møter, skal gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte, i henhold til Helsedirektoratets bestemmelser for arrangementer på offentlig sted. Vi tilpasser alle våre pakker og reiser for å gjøre det så trygt som mulig for alle deltakere.

 

KONFERANSER OG MØTER I Sverige:

Vi følger svenske Folkehelsemyndighetens anbefalinger og retningslinjer nøye og tilpasser våre pakker og reiser etter disse.

Lukkede møter og konferanser som arrangeres av bedrifter eller organisasjoner regnes ikke som offentlige samlinger. De omfattes ikke av Folkehelsemyndighetens retningslinjer om offentlige samlinger og arrangementer. Men vi tilpasser alle våre pakker og reiser slik at det skal være så trygt som mulig for alle deltakere.

Hotell- og møtelokaler omfattes heller ikke av den svenske ordensloven, men av de avstandsregler Folkehelsemyndigheten har vedtatt. Å holde avstand til hverandre, lengre avstand mellom bordene og sørge for at det ikke oppstår kø ved buffeer og barer. Naturligvis gjelder også anbefalingen om å vaske hender, tenke på sosial avstand og bli hjemme om man er sjuk.