Medlemsvilkår MySkiStar og MySkiStar Points1. Formål og definisjoner
Disse medlemsvilkårene angir de vilkår som gjelder mellom deg som bruker/medlem
("medlemmet" eller "du") og SkiStar Norge AS organisasjonsnummer NO 977107520
MVA ("SkiStar") som tjenesteleverandør av kundeklubben MySkiStar og
bonussystemet MySkiStar Points. Bortsett fra det som er lovpålagt, skal disse
medlemsvilkårene ("Vilkår") uttømmende regulere hva som gjelder for medlemskap i
MySkiStar og bonussystemet MySkiStar Points.

Ved å registrere seg som medlem i MySkiStar, godkjenner medlemmet vilkårene.
Vilkårene gjelder inntil videre og SkiStar kan når som helst endre vilkårene. Vilkårene
som gjelder finner du tilgjengelig på nettstedet www.skistar.com.

Medlemskap kan sies opp med øyeblikkelig virkning av medlemmet og med én
måneds varsel av SkiStar AB.

2. Medlemskap i MySkiStar
Medlemskapet i MySkiStar er gratis. Gjennom MySkiStar tilbys du som medlem på
eget ansvar å bruke de funksjonene og mulighetene som MySkiStar tilbyr. Tjenesten
gir deg tilgang til din kjørestatistikk, konkurranser, utfordringer, pins osv.

Medlemmets bruk av MySkiStar skal være i samsvar med vilkårene og kan ikke være i
strid med lokale lover, forskrifter eller generelt akseptert praksis. Videre kan ikke
noen bruk krenke tredjeparts rettigheter, være støtende eller forårsake skade.
MySkiStar har rett, men ikke plikt, til å gjennomgå medlemmers bruk for å sikre at
medlemmene ikke bryter disse vilkårene.

SkiStar har rett til når som helst å suspendere et medlem og dets konto som ikke
følger reglene eller opptrer på noen annen måte som kan forårsake skade for SkiStar,
et annet medlem eller en tredjepart. Et medlem som har vært suspendert har ikke
rett til å omregistrere seg eller bruke tjenesten via et annet medlems innlogging.
Medlemmet samtykker til å holde MySkiStar fri for ansvar for eventuelle skader som
medlemmet har forårsaket gjennom sin bruk av tjenesten.

3. MySkiStar Points
MySkiStar Points er et gratis bonussystem levert av SkiStar. Som medlem av
MySkiStar blir kjøpene som utføres på www.skistar.com og skistarshop.com,
automatisk registrert i bonussystemet MySkiStar Points.

Poengsystemet er personlig og relatert til medlemmets MySkiStar-profil. Poeng gis
kun for kjøp av reiser til egen husholdning eller varer kjøpt via skistar.com og
skistarshop.com. Det gis for øvrig ingen poeng for reiser eller varer som
kjøpes/bestilles via telefon eller i butikk. Videre gis ingen poeng ved kjøp av gavekort.
Men det gis poeng for kjøp fra skistar.com og skistarshop.com når gavekort brukes
som betaling. Poengene registreres på følgende tidspunkter: (i) for varer når
angreretten for det aktuelle kjøpet har løpt ut i henhold til gjeldende kjøpsvilkår og
(ii) for reise på hjemreisedagen for oppholdet ditt.

Beregningen av poeng er slik:
Den summen du har betalt for kjøpte varer gir tilsvarende antall poeng. Poengene
beregnes i SEK, der 1 SEK tilsvarer 1 poeng. Summen for innkjøpte varer/tjenester
regnes så om til den valuta medlemmet betaler i. Et poeng gir 0,005 SEK i bonus.
Eksempel: Om et medlem handler for 10000 SEK får medlemmet 10000 poeng. Den
inntjente bonusen for dette kjøpet gir 50 SEK (0,005 SEK*10000 poeng).

Opptjent bonus kan, fra og med vintersesongen 2015/2016, brukes som
betalingsmiddel ved medlemmets kjøp av reiser eller varer på skistar.com og
skistarhop.com. Bonusen kan ikke brukes ved kjøp av reiser eller varer som
kjøpes/bestilles via telefon eller i butikk. Bonusen kan aldri, helt eller delvis, innløses i
kontanter. Alle bonuser er digitalt registrert og ingen bonussjekker blir sendt ut til
medlemmet. Medlemmet må ha minst 20 kr i opptjent bonus for å kunne bruke sin
bonus ved kjøp. Poengene er gyldige i 36 måneder fra opptjeningstidspunktet og
forsvinner deretter fra bonussystemet. Informasjon om opptjent bonus får du på
"Min side" og/eller via e-post.

4. Personopplysninger og annen informasjon
SkiStar er ansvarlig for alle personopplysninger SkiStar mottar fra medlemmet. Ved å
bli medlem i MySkiStar samtykker medlemmet til at SkiStar kan bruke
personopplysninger og annen informasjon som medlemmet gir SkiStar (for eksempel
navn, e-post, personnummer, brukernavn, kontoinformasjon, kjøpsinformasjon,
informasjon og statistikk fra medlemmets skikjøring osv.), for å oppfylle SkiStars
forpliktelser overfor medlemmet og administrere partenes avtaleforhold.
Opplysningene kan også bli behandlet for markedsføring, kundeanalyse og statistikk,
og for markedsføringsformål, for eksempel målrettet annonsering, administrative
meldinger, produkttilbud og nyhetsbrev, og for å opprette rangeringslister, tips om
trening osv. I tillegg kan medlemmets personopplysninger brukes til å sende viktig
informasjon til brukeren og til å ta kontakt og gi informasjon til brukeren som er
spesielt tilpasset hans interesser.

Personopplysninger kan bli oppdatert og supplert ved å hente opplysninger fra
private og offentlige registre. Personopplysninger kan for angitte formål bli utlevert
til andre selskaper innenfor SkiStar-gruppen og som konsernet samarbeider med. Et
gitt samtykke kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Medlemmer som ikke
ønsker at hans/hennes personopplysninger skal behandles i forbindelse med direkte
markedsføring, eller ikke er interessert i informasjon, eller vil be om korrigering eller
sletting av personopplysningene som behandles av SkiStar; må sende en skriftlig
forespørsel til SkiStar.

5. Informasjonskapsler
SkiStar bruker ulike midler for å eksempelvis se hvordan brukeren bruker tjenesten
og SkiStars nettsider. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på
medlemmets nettleser når brukeren besøker SkiStars nettsider. Ved å bruke SkiStars
nettsider og våre tjenester samtykker brukeren i at SkiStar bruker
informasjonskapsler i samsvar med bestemmelsene nedenfor. Tekstfilene inneholder
informasjon som gjør at SkiStar eksempelvis kan tilpasse sine tjenester slik at de
passer brukeren bedre. SkiStar kan også bruke såkalte websignaler - elektroniske
bilder som bl.a. tillater en nettside å telle antall besøkende til siden. Websignaler kan
også kalles "single-pixel GIF" eller "web beacons". SkiStar tillater også at visse
samarbeidspartnere plasserer informasjonskapsler eller "web beacons" på
medlemmets nettleser når brukeren besøker SkiStars nettsider.

SkiStar bruker informasjonskapsler og "web beacons" for å gjennomføre
undersøkelser på vegne av noen samarbeidspartnere på deres nettsider.
Undersøkelsene tar sikte på å måle effektiviteten av spesifikk annonsering og våre
partnere kan deretter få informasjon om dette. SkiStar kan bruke ulike
analyseverktøy for å vurdere og analysere besøksstatistikk. Du kan velge om du vil
godta å akseptere informasjonskapsler eller ikke. Hvis du ønsker å vite når
datamaskinen mottar en informasjonskapsel, kan du stille inn nettleseren til å varsle
deg om det. På den måten har du mulighet til å akseptere eller avvise en
informasjonskapsel. Datamaskinen kan også stilles til å avvise alle
informasjonskapsler. Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsel-funksjonen, må
du imidlertid være oppmerksom på at det kan forhindre riktig funksjon av SkiStars
nettsider.

6. Tilbud og informasjon
Som medlem av MySkiStar vil du kunne dra nytte av spesielle tilbud fra SkiStar og
SkiStars partnere.

SkiStar reserver seg mot at det kan forekomme feil i den informasjonen som gis i
tilbud og artikler, som f.eks. pris. SkiStar forbeholder seg retten til når som helst å
justere slik informasjon uten forvarsel.

7. Deling av informasjon via sosiale medier
Medlemmer av MySkiStar tilbys å på eget ansvar dele innhold fra MySkiStar via
sosiale nettverk. Det innhold som kan deles inkluderer f.eks. statistikk, pins,
utfordringer og konkurranser. Brukeren er ansvarlig for alt innhold han/henne
levererer til Skistar, og medlemmet og SkiStar har gjennom tjenesten rett til å gi
informasjon via sosiale medier.

8. Aldersgrense
Bare personer over 7 år kan være medlemmer av MySkiStar. Hvis du er under 16 år,
kan du ikke bli medlem uten samtykke fra foreldre eller verge. Ved å registrere deg
som medlem av MySkiStar garanterer du at du er minst 7 år, og hvis du er under 16
år, at du har samtykke fra foreldre.

Bare personer over 18 år kan ta del i bonussystemet MySkiStar Points.

9. Tilgjengelighet
SkiStars intensjon er å yte service døgnet rundt, alle årets dager. Tjenesten leveres
"som den er" og SkiStar garanterer ikke for dens tilgjengelighet. Tjenesten kan fra tid
til annen være nede pga. planlagt eller ikke planlagt vedlikehold, havari eller andre
forhold. SkiStar forbeholder seg retten til å oppdatere, revidere eller midlertidig eller
permanent slutte å tilby tjenesten.

10. Force majeure
Ingen straff kan kreves overfor SkiStar for at SkiStar ikke klarer å utføre det som er
spesifisert i vilkårene, ut fra en omstendighet som forhindrer eller vesentlig
vanskeliggjør fullbyrdelse av avtalen. Herunder tolkes frigivende omstendigheter som
uforutsette hendelser utenfor SkiStars kontroll som naturkatastrofer, brann, krig,
endringer i lovverket, statlige tiltak eller arbeidskonflikt.