Kjenner du til Alpinvettreglene?

Her er 10 regler for alpine skiløpere og snowboardere. Lær deg reglene for din egen og andres sikkerhet, slik at vi alle får fine dager i bakken.

1

Vær oppmerksom – vis hensyn
Oppfør deg slik at du ikke risikerer å skade andre.

2

Tilpass farten
og kjørestilen til terreng, utstyr, vær og egne kjøreferdigheter.

3

Velg riktig kjøreretning!
Hvis du kommer ovenfra, må du styre unna kjørere som er foran deg.

4

Hold avstand ved forbikjøring!
Hold så stor avstand at den du kjører forbi har tilstrekkelig plass.

5

Start forsiktig!
Kontroller – oppover og nedover, at bakken er fri før du starter kjøringen.

6

Stopp bare der du er synlig!
Hvis du må stoppe – gjør det der du er godt synlig og andre kan kjøre rundt deg.
Hvis du faller – forlat bakken snarest.

7

Klatre opp ved siden av bakken
spesielt ved dårlig sikt.

8

Respekter skilt!
Regler og anvisninger i bakken er der for din og andres trivsel. Følg dem!

9

Hjelp til!
Du må hjelpe til ved ulykkestilfeller.

10

Oppgi navn og adresse!
Hvis du er innblandet i en ulykke, må du oppgi navn og adresse.