Hvor går reisen?
Hvem skal reise?
Ankomstdag
Hvor går neste reise?

Kjenner du til Alpinvettreglene?

Her er 10 regler for alpine skiløpere og snowboardere. Lær deg reglene for din egen og andres sikkerhet, slik at vi alle får fine dager i bakken.

1

Vær oppmerksom – vis hensyn
Oppfør deg slik at du ikke risikerer å skade andre.

2

Tilpass farten
og kjørestilen til terreng, utstyr, vær og egne kjøreferdigheter.

3

Velg riktig kjøreretning!
Hvis du kommer ovenfra, må du styre unna kjørere som er foran deg.

4

Hold avstand ved forbikjøring!
Hold så stor avstand at den du kjører forbi har tilstrekkelig plass.

5

Start forsiktig!
Kontroller – oppover og nedover, at bakken er fri før du starter kjøringen.

6

Stopp bare der du er synlig!
Hvis du må stoppe – gjør det der du er godt synlig og andre kan kjøre rundt deg.
Hvis du faller – forlat bakken snarest.

7

Klatre opp ved siden av bakken
spesielt ved dårlig sikt.

8

Respekter skilt!
Regler og anvisninger i bakken er der for din og andres trivsel. Følg dem!

9

Hjelp til!
Du må hjelpe til ved ulykkestilfeller.

10

Oppgi navn og adresse!
Hvis du er innblandet i en ulykke, må du oppgi navn og adresse.