FAQ Sikkerhet

1

Vær oppmerksom – vis hensyn
Oppfør deg slik at du ikke risikerer å skade andre.

2

Tilpass farten
og kjørestilen til terreng, utstyr, vær og egne kjøreferdigheter.

3

Velg riktig kjøreretning!
Hvis du kommer ovenfra, må du styre unna kjørere som er foran deg.

4

Hold avstand ved forbikjøring!
Hold så stor avstand at de du kjører forbi har tilstrekkelig plass.

5

Start forsiktig!
Kontroller – opp og ned, at bakken er fri før du starter kjøringen.

6

Stopp bare der du er synlig!
Hvis du må stoppe – gjør det der du er godt synlig og andre kan kjøre rundt deg.
Hvis du faller – forlat bakken snarest.

7

Klatre opp ved siden av bakken
spesielt ved dårlig sikt.

8

Respekter skilt!
Regler og anvisninger i bakken er der for din og andres trivsel. Følg dem!

9

Hjelp til!
Du må hjelpe til ved ulykkestilfeller.

10

Oppgi navn og adresse!
Hvis du er innblandet i en ulykke, må du oppgi navn og adresse.

 Snøskredskala
Snøskredfare Anbefaling Sannsynlighet for skred Størrelse og omfang

5 Extrem

Unngå alle skredterreng. Menneskelig utløste og spontane snøskred oppstå med sikkerhet. Store til svært store skred i mange områder.

4 Stor

Svært farlige forhold. Alle opphold i skredterreng frarådes. Menneskelig utløste og spontane snøskred er trolige. Store snøskred i mange områder eller svært store snøskred i deler av terrenget.

3 Betydelig

Farlige forhold. Vurder snødekket og terrenget grundig. Vær svært forsiktig når du velger hvor og hvordan du kjører. Det er sannsynlig at menneskelig utløste og spontane skred oppstår. Små snøskred i mange områder, store snøskred i deler av terrenget eller svært store snøskred på enkelte områder.

2 Moderat

Farlige forhold i deler av terrenget. Vurder snødekket og terrenget nøye, identifiser og unngå de farligste områdene. Det er mulig for mennesker å utløse snøskred, men spontane skred er usannsynlig. Små snøskred i deler av terrenget eller store snøskred på enkelte områder.

1 Liten

Forholdene er generelt trygge. Vær oppmerksom på at snøen kan være ustabil på enkelte steder i terrenget. Menneskelig utløste og spontane skred er usannsynlig. Små snøskred på enkelte områder eller i ekstreme terreng.

Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig kundeopplevelse. Hvis du fortsetter, betyr det at du godtar at cookies blir brukt i henhold til SkiStars cookie policy