Informasjon om parkeringsavgifter

For å skape bedre orden og oversikt, og ikke minst for at nødetater og annen utrykning skal kunne komme frem, har vi i samarbeid med AIMO-park valgt å innføre parkeringsavgifter på noen av parkeringsplassene på de svenske skianleggene våre.

Et utvalg av parkeringsplassene som ligger nærmest bakkene, og har hatt de mest kaotiske parkeringssituasjonene, kommer til å bli avgiftsbelagte. Det er mange som velger å kjøre fra bakkenær overnatting av ren bekvemmelighet, og disse korte bilturene er noe vi av miljømessige årsaker ønsker å redusere.

Det kommer fortsatt til å være godt om avgiftsfrie parkeringsplasser, uten at det innebærer for lang gåavstand til bakken. Vi anbefaler også at du bruker avstigningssonene som ligger i nær tilknytning til bakkene. 

 

Kort informasjon om avgiftene

  • Gjelder fra og med sesongstart 2020
  • Ca. 50 % av parkeringsplassene kommer fortsatt til å være gratis.
  • Parkeringsplassene kommer til å være avgiftsbelagte fra kl. 09:00 til 16:00
  • Prisen er 20 kr per time, med maksimalpris på 95 kr per dag
  • Betaling skjer via appen MobilPark, SMS eller med automater på enkelte steder.
  • Du parkerer gratis hvis du har sesongkortet SkiStar All.