Retningslinjer

 • Tilbudet kan bestilles for tirsdag, onsdag og torsdag. Gjelder sesongen 18/19 med unntak av ukene 51, 52, 1, 7-10 og 16.
 • Alle priser oppgis i NOK for våre norske destinasjoner (Hemsedal og Trysil) og i SEK for våre svenske destinasjoner (Sälen, Åre og Vemdalen).
 • Gruppen skal ha en voksen med ansvar per 20. elev.
 • Bestillingen må være inne minst 7 dager før friluftsdagen.
 • Eventuelle endringer i bestillingen må skje senest før klokken 12.00 dagen før ankomst.
 • Den ansvarlige for bestillingen meddeler gruppens ankomst i SkiStarshop og informerer så videre hvordan skiutleveringen skal foregå.
 • Det skal være minst en voksen med ansvar i butikken under inn- og utlevering av skiutstyr.
 • Den som er ansvarlige for bestillingen henter ut og betaler for alle SkiPass. Merk at ingen tilbakebetaling kan skje på ubenyttede kort etter skidagens slutt.
 • Alle SkiPass er til låns og skal leveres tilbake til SkiStarshop etter endt skidag. Ønsker gruppen å beholde sine SkiPasskort koster dette 15 NOK pr stykk.
 • Ta godt vare på utstyret. Benytt fangrem på brett.
 • Ved tilbakelevering av utstyret er det den ansvarlige for bestillingen som sørger for at elevene: Spenner igjen alle spennene på støvlene og setter tilbake staver og hjelmer på rett plass.