Interessepåmelding

Her er en interessepåmelding til Studentkortet SkiWeek 2022.

Merk at det bare kan være maks 48 personer per bestillingsansvarlig. Dersom antall personer overstiger 48 deltakere, må gruppen fordeles på flere bestillingsansvarlige som deretter må legge inn interessepåmeldingen for hver gruppe. I slike tilfeller det er viktig å legge inn informasjon om at gruppen bestiller sammen med en eller flere andre grupper: «Tilhører samme gruppe som person XXX fra XXX-seksjonen på XXX Universitet.»

E-postadressen din er unik, så du kan sende en interessepåmelding.

Velg uke
Overnatting
Av- og ombestillingsforsikring 95 SEK / person (gjelder for alle eller ingen)

Ved JA
Om-/avbestilling innen første betaling skjer uten kostnad.

– Om-/avbestilling etter at første betaling er gjort, skjer til en kostnad på 95 kr/plass.
– Om-/avbestilling etter at sluttbetaling er gjort, kan bare skje mot legeerklæring, og kostnaden blir 190 kr.

Ved NEI 
Hvis du velger ikke å tegne SkiStars forsikring, får du ingen tilbakebetaling, og det er heller ikke mulig å foreta om-/avbestilling etter innbetale påmeldingsavgift eller sluttbetaling.

Når du bestiller et arrangement over Internett, via telefon eller på stedet, behandles personopplysningene du oppgir av SkiStar AB og, der det er aktuelt, av andre selskaper innen konsernet. Personopplysningene dine kan også bli behandlet av SkiStars samarbeidspartnere, som forsikringsleverandører, hoteller, togselskaper, flyselskaper og busselskaper osv. Vi kommer også til å behandle nødvendige personopplysninger som du oppgir om personer i reisefølget ditt. Dersom du oppgir personopplysninger om andre personer når du bestiller et arrangement, må du være sikker på at disse personene samtykker til dette og at du har tillatelse til å oppgi disse opplysningene. Eventuelt bør du også forsikre deg om at disse personene forstår hvordan personopplysningene deres kan brukes av oss. SkiStar AB er ansvarshaver for behandlingen av personopplysningene vi innhenter fra deg. Vi kan også behandle personopplysningene dine for å gi deg tilbud og annen markedsføring. Du kan når som helst stoppe abonnementet på slik markedsføring på skistar.com. SkiStar AB utfører all behandling av personopplysninger i samsvar med gjeldende lover. Du kan lese hele personopplysningspolicyen vår på www.skistar.com/integritet

Bestillingsvilkår >
Personopplysninger >