Grupper med flere enn 48 deltakere

Merk at det bare kan være maks 48 personer per bestillingsansvarlig. Dersom antall personer overstiger 48 deltakere, må gruppen fordeles på flere bestillingsansvarlige som deretter må legge inn interessepåmeldingen for hver gruppe. I slike tilfeller det er viktig å legge inn informasjon om at gruppen bestiller sammen med en eller flere andre grupper: «Tilhører samme gruppe som person XXX fra XXX-seksjonen på XXX Universitet.»

E-postadressen din er unik, så du kan sende en interessepåmelding.

*Hvis plassene er fullbooket, tar vi kontakt med deg per telefon eller e-post med ytterligere informasjon!