Presse

Vi i SkiStar benytter oss av tjenesten MyNewsdesk for publisering av pressemeldinger, formidling av pressekontakter og bilder.