PERSONOPPLYSNINGER

Policy for Personvernpolicy

Informasjon til deg om hva vi gjør med dine personopplysninger

SkiStar ønsker å gi deg så mye kontroll som mulig over din private informasjon som du har gitt oss. Det er viktig for oss at du kjenner deg sikker. Derfor kan du som kunde i vår Online bokning selv gå inn og endre dine opplysninger ved behov.

SkiStar er ansvarlig for de opplysninger du gir til oss for eksempel når du bestiller en katalog eller booker overnatting. Vi bruker dine opplysninger på følgende måte i markedsføringsøyemed: Vi sender ut brosjyrer, nyhetsmail hvis du har meldt deg på det, mailbekreftelser når du har gjort en onlinebooking.

Dine opplysninger spares og brukes for at vi skal kunne gi deg den service du forventer deg.

Flytter du eller bytter mailadresse, telefonnummer m.m. er det viktig at du selv går inn og endrer dette under Dine sider. Dette for at vi skal kunne opprettholde et godt kunde- og register vedlikehold. SkiStar selger ikke eller utleverer deres opplysninger til andre bedrifter. Vi samkjører vårt register mot SPAR (alle som er registrert i det Svenske folkeregisteret) for på den måten å ha en høy kvalitet på vårt kunderegister.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på mail: webmaster@skistar.com