ALDERSGRENSER

For å kunne bestille/inngå avtale med SkiStar om en boenhet må gjesten ha fylt 18 år. Alle i selskapet må ha fylt 18 år for å bo i enheten. Aldersgrense gjelder IKKE barn i selskap med formynder.
Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt for at gjesten skal få tilgang til boenheten. Legitimering skjer ved ankomst. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, gjelder reglene for avbestilling. For organiserte grupper og reisefølger med leder kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med SkiStar.