Bakken etter stengetid

Visste du at det etter stengetid ikke er lov å kjøre eller gå på ski, sykle, ake eller drive annen aktivitet i anlegget? Årsaken er at vi preparerer alle bakker etter stengetid. Alpinanlegget er da å betrakte som et anleggsområde og for din egen sikkerhet er all ferdsel forbudt.

I de senere år har vi registrert stadig flere som ferdes i anlegget etter stengetid. Noen er ute og går topptur for å kjøre ned igjen, andre sykler. Begge deler er flotte aktiviteter, men også forbundet med stor fare. Av hensyn til din egen sikkerhet, og ikke minst arbeidsforholdene for våre tråkkemaskinførere, ber vi om at ferdselsforbudet respekteres.

Hvorfor? Jo, fordi store tråkkemaskiner er ute i bakkene og lager morgendagens underlag. Ofte bruker sjåførene vinsj i prepareringen. Det vil si at tråkkemaskina henger i en stålvaier, og tar hjelp av vinsjen for å skyve store mengder snø eller preparere bratte partier.

Vaieren er vanskelig å få øye på

Stålvaieren er opptil 1.000 meter lang. Avhengig av terrenget vil vaieren veksle mellom å være skjult i snøen og henge fritt i luften når tråkkemaskina preparerer bakkene.

Et annet eksempel er landinger i terrengparken. Landingene etter hopp er bratte, og det brukes ofte vinsj når disse skal prepareres. Uansett er vaieren vanskelig å få øye på, ikke minst når du kommer i fart og det er begrensede lysforhold.