Sikkerhet i bakken

Med riktig bedømming, kunnskap og utstyr kan du minimere risikoen for ulykker eller skader under din fjellferie.

På alle SkiStars destinasjoner gjelder regler for Skisikkerhet fra SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) i Sverige og ALF ( Alpinanleggenes Landsforening) i Norge. Når du besøker våre skianlegg er det ditt ansvar å følge disse regler.

1: ANSVAR FOR Å UNNGÅ SKADE
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg seg selv eller andre.

2: AVPASS FARTEN ETTER FORHOLDENE
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

3: VIKEPLIKT
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4: FORBIKJØRING/ UTFORKJØRING
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/ snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5: STARTE, KJØRE INN I ELLER SVINGE OPPOVER I NEDFARTEN
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6: STOPP I NEDFARTEN
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7: TIL FOTS I NEDFARTEN
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8: SKISTOPPERE/FANGREMME
Skistoppere / fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9: RESPEKTER SKILT
Følg skilting, merking og anvisninger.

10: HJELP TIL VED ULYKKER
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen Overtredelse av skivettreglener kan medføre bortvisning fra anlegget.

Besøker du våre parker og arenaer gjelder særskilte regler for din og andres sikkerhet.

All skikjøring utenfor merkede og preppede nedfarter anses som offpiste og foregår på egen risiko.

Offpiste

Respekter angitt skredfare og sørg for at du har tilstrekkelig kunnskap for ferdsel utenfor merkede områder og for bedømming av skredfare. I terreng med mer enn 20-30 graders hellning er risikoen alltid tilstede, også om andre har kjørt i området.

Skredfare

Skredfaren som gjelder akkurat nå finner du blant annet lett tilgjengelig hjemmom SkiStar-appen som du laster ned på din smartphone. Du kan også spørre skipatruljen om råd.

SKREDVARSLING - FARESKALA
Faregrad Stabilitet av snødekket Sannsynlighet for snøskred Konsekvenser for ferdsel utenfor
sikrede områder
1 Liten
Snødekket har generelt sterke bindinger og er stabilt Skredutløsning er generelt kun mulig ved store tilleggsbelastninger i noen få ekstreme heng*. Kun små naturlig utløste skred er mulig. Generelt trygge forhold.
2 Moderat
Snødekket har moderate bindinger i noen brattheng*, for øvrig har det sterke bindinger. Skredutløsning er mulig, spesielt ved store tilleggsbelastninger** i brattheng*. Store naturlig utløste skred forventes ikke. Stort sett gunstige forhold. Gjennomtenkt rutevalg, spesielt i utsatte brattheng*.
3 Markert
Snødekket har moderat til svake bindinger i mange brattheng*. Skredutløsning er mulig, også ved liten tilleggsbelastning** i brattheng*. Under spesielle forhold kan det forekomme noen middels store og enkelte store naturlig utløste skred. Delvis ugunstige forhold. Erfaring i bedømming av skredfare er nødvendig. Brattheng* som er spesielt utsatt bør unngås hvis mulig.
4 Stor
Snødekket har svake bindinger i de fleste brattheng*. Skredutløsning er sannsynlig også ved liten tilleggsbelastning** i mange brattheng*. Under spesielle forhold forventes det mange middels store og noen store naturlig utløste skred. Ugunstige forhold. Omfattende erfaring i bedømming av skredfare er nødvendig. Ferdsel begrenses til moderat bratt terreng*, utløpsområder bør unngås.
5 Meget stor
Snødekket har generelt svake bindinger og er svært ustabilt. Mange store naturlig utløste skred forventes, også i moderat bratt terreng*. Svært ugunstige forhold. Unngå alt skredutsatt terreng