Sök
Close
Forkjøpsrett på vintersalg! Shop nå!
(0)

Swix

I62C Base Cleaner Aerosol 150ml One Colour

0 NOK

Swix

I62C Base Cleaner Aerosol 150ml One Colour

(0)

0 NOK

Fjernemiddel for smøring

Voks og klister består av vannavstøtende, slitesterke og stabile råvarer. Det betyr at det også kan være vanskelig å fjerne det fra underlaget. Dette middelet brukes til å fjerne gammel smøring fra skiene dine, slik at du kan begynne på nytt!

Swix smøringsfjerner inneholder stoffer som reduserer brannfaren og helseskadene til et minimum. Likevel skal du fortsatt beskytte trykkbeholderen mot direkte sollys og ikke utsette den for temperaturer på over 50 °C. Skal ikke punkteres eller brennes, gjelder også for tomme beholdere. Skal ikke brukes i nærheten av åpen ild eller glødende materialer. Oppbevares adskilt fra antenningskilder – Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke brukes ved temperaturer på over 300 °C.