Klager

Information om hvordan du reklamerer eller fejlanmelder en vare.

Vi er kun ansvarlige for oprindelige fejl, hvilket for eksempel ikke omfatter fejl forårsaget af normal slitage. Du skal anmelde fejlen til os inden for rimelig tid efter, at fejlen blev opdaget, men ikke senere end inden for 3 år fra tidspunktet, hvor du modtog varen. Efter 3 år mister du retten til at påberåbe dig fejl. Vi forbeholder os retten til, efter eget valg, enten at afhjælpe fejlen, at levere en fejlfri vare eller kreditere dig med et beløb svarende til værdien af den beskadigede eller mistede vare. 

Hvis afhjælpning eller prisreduktion ikke er mulig eller ikke finder sted inden for rimelig tid, efter du har anmeldt fejlen, kan du annullere købet. Ved annullering har du ret til at få tilbagebetalt det beløb, du har betalt til os, mod tilbagelevering af varen.

Ved reklamation bedes du kontakte vores kundeservice.