Fuldstændige betingelser

SkiStar AB's generelle købsbetingelser.

1. Anvendelse og definitioner

Disse generelle købsbetingelser anvendes, når du som kunde ("kunden" eller "du") bestiller og køber en vare ("vare" eller "varer") med levering i Danmark fra SkiStar AB (publ), organisationsnummer 556093-6949 ("SkiStar") og derigennem indgår en aftale om køb med SkiStar. Udover det, der fremgår af gældende lovgivning, vil disse generelle købsbetingelser ("betingelserne") udtømmende regulere det, der gælder for kundens køb af varer.

Kunden skal altid acceptere betingelserne for at kunne bestille varer. Personer, der ikke er fyldt 18 år, må ikke bestille varer fra SkiStar uden tilladelse fra værge. 

2. Bestilling og indgåelse af aftale om køb

Kunden kan bestille varer via SkiStars webside på www.skistarshop.com ("websiden"). Aftale om køb anses for indgået, når kundens bestilling er bekræftet af SkiStar via e-mail til den e-mailadresse, som kunden har angivet ved bestillingen eller ved tidligere registrering hos SkiStar. Ved bestilling af en vare anses kunden for at have accepteret disse betingelser.

Kunden har ansvaret for at angive korrekte og fuldstændige person- og kontaktoplysninger i forbindelse med bestilling af varer eller, hvis kunden er tilbagevendende SkiStar-kunde, sørge for, at tidligere angivne oplysninger er korrekte og fuldstændige.

3. Priser og gebyrer

Prisen for forskellige varer samt pålagte afgifter angives i SEK inklusive meromsætningsafgift (moms) og specificeres i forbindelse med de forskellige varer på websiden. Der kan forekomme særskilte gebyrer for fakturaudformning, forarbejdning af varer (f.eks. montering af bindinger på ski) og for varer, som bestilles men ikke afhentes af kunden. 

Mere information om disse omkostninger angives her.

4. Information

Der kan forekomme fejl i den information, der gives vedrørende lagerstatus og/eller priser på de forskellige varer. Såfremt en vare er udsolgt, er udgået eller af andre årsager ikke er tilgængelig, har SkiStar ret til at annullere en indgået købsaftale med kunden.

Begge parter har ret til at annullere aftalen, såfremt den pris, der er angivet på tidspunktet for indgåelse af købsaftalen, har været fejlagtig, forudsat at en sådan annullering sker inden for fem (5) arbejdsdage fra, at den fejlagtige pris er kommet til den aktuelle parts kendskab.

SkiStar garanterer ikke, at de billeder eller de produktoplysninger, der vises for forskellige varer på websiden eller på andre steder præcis gengiver den aktuelle vares udseende og/eller beskaffenhed.

5. Levering

Når en vare er bestilt, kan kunden enten afhente varen eller bestille transport af varen fra SkiStar i henhold til følgende:

Mindre pakke:
Varerne bliver sendt til det udleveringssted, som ligger tættest på den adresse, som kunden har angivet som leveringsadresse. Når pakken kan hentes på udleveringsstedet, sendes en sms med oplysninger om forsendelses-id på det mobiltelefonnummer, som blev angivet ved bestilling. Ved afhentning af forsendelsen skal gyldigt ID forevises.

Udbringning:
Varerne sendes direkte hjem til kunden. Varsling af udbringning sker via telefon. Med udbringning menes almindelig levering til adressens hoveddør eller grundskel (dvs. ikke levering ind i en lejlighed eller et hus).

Afhentning i SkiStar-butik:
Varerne kan hentes i en af kunden valgt SkiStarshop Concept Store på en af SkiStars destinationer. Denne mulighed er altid gratis. Ved afhentning skal gyldigt ID og kvittering forevises. 

Opdaterede adresser og åbningstider til SkiStars butikker angives her.

Levering til hytte:
Bestillingen leveres direkte til fjeldhytten* i forbindelse med kundens ankomst. For at kunne vælge leveringsmuligheden "Levering til hytte" skal kunden være logget ind på "min side", have en reserveret hytte med ankomst inden for tre uger samt gennemføre bestillingen på skistarshop.com senest to dage før ankomst.

Hvis kunden vælger at få sin bestilling leveret direkte til hytten, kører vi ud med den på kundens ankomstdag. Denne leveringsmulighed er helt gratis.

*Gælder kun for udvalgt indkvartering i Sälen, som bestilles via skistar.com. Hvis muligheden "Levering til hytte" ikke kan vælges ved kassen (inden for det ovennævnte tidsrum), kan vi ikke levere til indkvarteringen.

Priser for de forskellige leveringsmuligheder angives her.

Ved levering af mindre pakker eller ved udbringning er den normale leveringstid 1-4 hverdage, efter SkiStar har bekræftet kundens bestilling via e-mail. Hvis varerne skal monteres eller på anden vis ændres eller bearbejdede, er leveringstiden 5-10 arbejdsdage.

Ved afhentning i en SkiStarshop Concept Store er varen normalt tilgængelig efter 3-7 arbejdsdage, fra SkiStars bekræftelse til kunden. I forbindelse med at kundens bestilling sendes fra SkiStars lager, sendes en e-mail til den angivne e-mailadresse.

Ovennævnte leveringstider kan variere, og SkiStar fremsætter ingen garanti for leveringstider. Ved sen/udeblevet levering skal kunden kontakte SkiStars kundeservice. 

6. Eksterne transportvirksomheder

SkiStar anvender eksterne transportvirksomheder til levering af varerne. Kunden indgår dog aftale direkte med SkiStar, og kunden erlægger ligeledes betaling til SkiStar. De eksterne transportvirksomheder vil dog i nogle tilfælde kontakte kunden for at aftale en specifik leveringsdato, indhente oplysninger om leveringsforhold m.m.

7. Transportskader

SkiStar bærer ansvaret for varer, der beskadiges eller bortkommer under transport til kunden, dog med de begrænsninger, der følger af disse betingelser.

Risikoen for varen overgår til kunden, så snart kunden har kvitteret for varen fra det eksterne transportfirma, fra SkiStars butikker eller fra et tredjepartsudleveringssted. Såfremt kunden har aftalt med den eksterne transportvirksomhed, at en vare skal afleveres på en afleveringsadresse uden personlig modtagelse, overgår risikoen for varen til kunden, når varen er afleveret.

Kunden skal straks i forbindelse med afhentning eller modtagelse af varen nøje undersøge varen for at sikre, at varen ikke er beskadiget. Eventuelle skader eller mangler skal anmeldes og noteres på transportpapirerne, som den eksterne transportvirksomhed/udleveringssted har. Derefter skal kunden kontakte SkiStars kundeservice. Kunden skal opbevare varens emballage og indpakning ved en transportskade.

8. Betaling

Kunden kan anvende følgende betalingsmetoder ved betaling af varerne: (I) kortbetaling via VISA, MasterCard, Maestro og Eurocard, (II) Klarna Faktura eller Klarna Delbetaling og (III) direkte betaling via bank.

Der pålægges ikke gebyrer for betaling med kort eller Klarna Faktura. Afregning mod faktura kræver, at kunden er over 18 år. Kunden må ikke have betalingsanmærkninger og/eller tidligere ubetalte krav fra Klarna.

Hvis en kortbetaling godkendes, bliver beløbet straks reserveret, og kunden får tilsendt en ordrebekræftelse til den angivne e-mailadresse. Beløbet trækkes fra kundens konto, når SkiStar sender varerne.

Ved eventuel returnering tilbagebetales beløbet til samme kort. Hvis en kortbetaling ikke godkendes, vil bestillingen blive annulleret. Hvis kunden har spørgsmål vedrørende dette skal vedkommende kontakte sin bank eller kortudbyder.

9. Uafhentede pakker/forsendelser

Varer, der ikke er afhentet fra eksterne udleveringssteder eller fra SkiStars egne butikker inden for fjorten (14) dage fra første advisering til kunden, returneres til SkiStar (kunden bør således ikke bestille varer med afhentning i butikker tidligere end tyve (20) dage før afhentning).

Hvis varen sendes tilbage efter den ovennævnte frist, opkræves kunden et gebyr på 299 SEK for udgifter til administration, fragt, returforsendelse og håndtering. Uafhentede pakker er ikke omfattet af fortrydelsesretten.

10. Reklamationer og ansvar for fejl

SkiStar har udelukkende ansvaret for oprindelige fejl. SkiStar tager for eksempel ikke ansvaret for fejl forårsaget af normal slitage. Kunden skal anmelde fejlen til SkiStar inden for rimelig tid efter, at fejlen blev opdaget, men ikke senere tre (3) år fra tidspunktet, hvor kunden modtog varen. Efter tre år mister kunden retten til at påberåbe sig fejl. SkiStar forbeholder sig retten til, efter eget valg, enten at afhjælpe fejlen, at levere en fejlfri vare eller kreditere kunden med et beløb svarende til værdien af den beskadigede eller mistede vare. 

Kunden kan ikke gøre andre krav gældende mod SkiStar. Hvis afhjælpning eller prisreduktion ikke er mulig eller ikke finder sted inden for rimelig tid, efter kunden har anmeldt fejlen, kan kunden annullere købet. Ved hævning har kunden ret til at få det beløb, kunden har betalt til SkiStar i forbindelse med købet, tilbagebetalt mod returnering af varen. Ved reklamation skal kunden kontakte SkiStars kundeservice. 

11. Fortrydelsesret, returnering og ombytning

Forbrugere har altid fjorten (14) dages fortrydelsesret i henhold til fjernsalgsloven. For at kunden skal føle sig helt tryg ved sit køb, tilbyder SkiStar tredive (30) dages fortrydelsesret, dvs. retten til at fortryde, uden begrundelse, inden for tredive (30) dage fra tidspunktets for kundens modtagelse af varen eller en væsentlig del af den.

For fuld tilbagebetaling eller bytte skal varen være ubrugt, sendes tilbage i ubeskadiget original emballage samt have alle etiketter og tilhørende manualer. Kunden er erstatningspligtig over for SkiStar, hvis der sker en værdiforringelse af varen, fordi håndteret varen i større omfang end nødvendigt. I disse tilfælde har SkiStar ret til at fratrække et værdiforringelsesbeløb ved tilbagebetaling til kunden. 

Ved køb af hygiejneartikler, undertøj og badetøj må forseglingen ikke være brudt. Fortrydelsesretten gælder ikke varer, der er fremstillet eller ændret i henhold til kundens specielle ønsker, f.eks. montering af ski. Når returvaren er modtaget og godkendt, sker tilbagebetalingen inden for fjorten (14) dage fra det tidspunkt, SkiStar har modtaget varen. Tilbagebetaling sker på samme måde, som betalingen blev modtaget, i det omfang det er muligt. 

Ved returnering og bytte er kunden ansvarlig for varen under transporten, indtil SkiStar har modtaget varen. Kunden skal emballere og håndtere varen på en sådan måde, at den ikke beskadiges under transporten. 

For at kunne returnere eller bytte en vare, skal kunden kunne bevise, at købet er foretaget hos SkiStar. Kunden bør derfor gemme ordrebekræftelse og betalingsreference som bevis på købet.

Hvis kunden ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten, skal vejledningen i pakken følges i forbindelse med bestilling. Yderligere oplysninger om tilgang med hensyn til returvarer kan findes her. Kunden skal gennemføre disse instruktioner inden fristens udløb for at fortrydelsesretten kan anses som udøvet i tide.

Ved returvarer opkræves et fragtgebyr på SEK 49,00 imod et reduceret tilbagebetalingsbeløb. SkiStar betaler for én ombytning pr. forsendelse under forudsætning af, at SkiStars returseddel anvendes. Anvendes SkiStars returseddel ikke, har SkiStar efterfølgende ingen mulighed for at godtgøre returfragtomkostningerne.

Yderligere oplysninger eller hjælp i forbindelse med returvarer, der ikke er dækket af vores returseddel og fri fragt, fås ved at kontakte SkiStars kundeservice.

12. Force Majeure og ansvarsbegrænsning

Såfremt SkiStar forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser på grund af forhold, som SkiStar ikke råder over, som f.eks. krig, arbejdskonflikter, lockout, brand, oversvømmelse, transport- eller energimangel, myndighedstiltag eller ny eller ændret lovgivning, er SkiStar ikke bundet af skadeserstatning og andre følgevirkninger, forudsat at SkiStar inden for rimelig tid informerer kunden om situationen. Så snart hindringen er ophørt, skal forpligtelsen opfyldes på aftalt måde. Såfremt en sådan forsinkelse overstiger to måneder, har både kunden og SkiStar ret til at annullere aftalen med umiddelbar virkning uden at være forpligtet til at betale skadeserstatning.

Udover hvad der er fastlagt i disse betingelser, og hvad der følger af ufravigelig forbrugerretlig lovgivning, har SkiStar intet ansvar i forhold til kunden for fejl, forsinkelser eller skader. SkiStar er udelukkende ansvarlig for skader, som kunden ikke har kunnet begrænse eller undgå. Desuden bærer SkiStar aldrig ansvaret for tab vedrørende erhvervsaktiviteter.

13. Persondataloven

ed at udlevere personoplysninger til SkiStar, ved bestilling eller registrering, accepterer kunden, at disse personoplysninger anvendes til at opfylde SkiStars forpligtelser over for kunden og til at administrere parternes aftaleforhold.

Personoplysningerne kan anvendes til fakturering og til fremsendelse af vigtige oplysninger til kunden, f.eks. vedrørende ændring af afgifter, opdatering af prislister eller købsbetingelser og til at tage kontakt med og videregive oplysninger til kunden, som er særligt tilpasset dennes interesser.

Personoplysningerne kan desuden blive anvendt til markeds- og kundeanalyser og statistik samt til markedsføringsformål, som f.eks. tilpassede reklamer, administrative meddelelser, produkttilbud, nyhedsbreve m.m.

Personoplysningerne kan blive opdateret og suppleret via indhentning af oplysninger fra private og offentlige registre. Personoplysninger kan til angivne formål udleveres til andre selskaber i SkiStar-koncernen og til virksomheder, som SkiStar samarbejder med.

Kunden kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Kunder som (I) ikke ønsker, at hans/hendes personoplysninger skal behandles til formål, som vedrører direkte markedsføring eller (II) ønsker at få oplysninger om eller få foretaget rettelse af de personoplysninger, som behandles af SkiStar, skal indsende en skriftlig anmodning om dette til SkiStar.

14. Cookies

SkiStar benytter forskellige hjælpemidler til f.eks. at se, hvordan kunden anvender SkiStars websider. Cookies er små tekstfiler, som placeres i kundens browser, når kunden besøger SkiStars websider. Ved at anvende SkiStars websider og -tjenester accepterer kunden, at SkiStar anvender cookies i henhold det nedenfor anførte.

Tekstfilerne indeholder oplysninger, som gør det muligt for SkiStar f.eks. at tilpasse deres tjenester, så de passer bedre til kunden. SkiStar kan også anvende såkaldte web-beacons, elektroniske billeder, som bl.a. gør det muligt for en webside at tælle antallet af besøgende. Web-beacons kaldes også "single-pixel GIF". SkiStar tillader også visse samarbejdspartnere at placere cookies eller web-beacons i kundens browser, når kunden besøger SkiStars websider. 

SkiStar anvender cookies og web-beacons til at gennemføre undersøgelser på vegne af visse partnere på deres websider. Undersøgelserne har til formål at måle effektiviteten af visse annoncer, og vores partnere kan derefter modtage oplysninger vedrørende dette. SkiStar kan også anvende forskellige analyseredskaber med henblik på at vurdere og analysere besøgsstatistikker.

Kunden kan selv vælge, om denne vil acceptere cookies eller ej. Hvis kunden ønsker at vide, når computeren modtager en cookie, kan kunden indstille browseren til at give besked om det. På denne måde har kunden mulighed for at acceptere eller afvise en cookie. Computeren kan også indstilles til at afvise alle cookies. Hvis kunden vælger at deaktivere cookie-funktionen, bør denne dog være opmærksom på, at det kan forhindre dele af SkiStars websider i at fungere korrekt.

15. Bedømmelser

Kunden har mulighed for at angive bedømmelser af forskellige varer på websiden. I det tilfælde, at kunden angiver en sådan bedømmelse, overdrager kunden SkiStar retten til et publicere en sådan bedømmelse på websiden og i andre kanaler og medier sammen med kundens navn og øvrige personoplysninger, som kunden har oplyst til SkiStar. SkiStar forbeholder sig ret til ikke at publicere og/eller fjerne kundens bedømmelse.

16. Andet

Disse betingelser og alle aftaler, som indgås mellem kunden og SkiStar, skal fortolkes og anvendes i henhold til svensk ret. Tvister i anledning af dette skal endeligt afgøres via almindelige domstole med Stockholms tingsret som første instans. 

Spørgsmål vedrørende betydningen af disse betingelser eller procedurer for fortrydelsesret, reklamationer, transportskader eller andet bedes rettet til SkiStars kundeservice. 

Kontaktoplysninger til kundeservice finder du her.

Hvis kunden ønsker at benytte sig af fortrydelsesretten, skal vejledningen i pakken følges i forbindelse med bestilling. Yderligere oplysninger om praksis vedrørende returvarer kan findes