Skala lavine

 
Lavinefare Anbefaling Sandsynlighed for lavine Størrelse og udbredelse

5 Ekstrem

Undgå alt lavineterræn. Menneskeligt udløste og spontane laviner forekommer helt sikkert. Store til meget store laviner i mange områder.

4 Stor

Meget farlige forhold. Al ophold i lavineterræn frarådes. Menneskeligt udløste og spontane laviner forekommer sandsynligvis. Store laviner i mange områder eller meget store laviner i dele af terrænet.

3 Betydelig

Farlige forhold. Bedøm snedækket og terrænet nøje. Udvis stor forsigtighed, når du vælger, hvor og hvordan du står på ski. Det er sandsynligt, at mennesker udløser laviner, og der er risiko for spontane laviner. Små laviner i mange områder, store laviner i dele af terrænet eller meget store laviner nogle få steder.

2 Moderat

Farlige forhold i dele af terrænet. Bedøm snedækket og terrænet nøje, identificer og undgå de farligste områder. Det er muligt for mennesker at udløse laviner, men spontane laviner er usandsynlige. Små laviner i dele af terrænet eller store laviner nogle få steder.

1 Lille

Forholdene er generelt sikre. Vær opmærksom på, at sneen kan være ustabil nogle enkelte steder i terrænet. Menneskeligt udløste og spontane laviner er usandsynlige. Små laviner nogle få steder eller i ekstremt terræn.