FAQ Sikkerhed

1

Vær opmærksom – vis hensyn
Opfør dig på en sådan måde, at du ikke risikerer at skade andre.

2

Tilpas farten
og skiløbet til terrænet, udstyret, vejret og dine egne evner.

3

Vælg den rigtige køreretning!
Hvis du kommer oppefra, skal du holde afstand til løbere, der er foran dig.

4

Kør forbi med god afstand!
Hold så stor afstand, at dem, du kører forbi, har tilstrækkelig plads.

5

Start forsigtigt!
Kontrollér – opad og nedad, at bakken er fri, inden du begynder at løbe.

6

Stop kun, hvor du kan ses!
Hvis du skal stoppe, skal du gøre det der, hvor du kan ses, og hvor andre kan køre uden om dig.
Hvis du falder – flyt dig fra løjpen hurtigst muligt.

7

Klatr op ved siden af løjpen
især ved dårlig sigtbarhed.

8

Respektér skiltene!
Regler og anvisninger på bakken er til af hensyn til dig og de andre. Følg dem!

9

Hjælp til!
Du skal hjælpe til ved ulykker.

10

Opgiv navn og adresse!
Hvis du er indblandet i en ulykke, skal du opgive navn og adresse.

 Lavineskala
Lavinefare Anbefaling Sandsynlighed for lavine Størrelse og udbredelse

5 Ekstrem

Undgå alt lavineterræn. Menneskeligt udløste og spontane laviner forekommer helt sikkert. Store til meget store laviner i mange områder.

4 Stor

Meget farlige forhold. Al ophold i lavineterræn frarådes. Menneskeligt udløste og spontane laviner forekommer sandsynligvis. Store laviner i mange områder eller meget store laviner i dele af terrænet.

3 Betydelig

Farlige forhold. Bedøm snedækket og terrænet nøje. Udvis stor forsigtighed, når du vælger, hvor og hvordan du står på ski. Det er sandsynligt, at mennesker udløser laviner, og der er risiko for spontane laviner. Små laviner i mange områder, store laviner i dele af terrænet eller meget store laviner nogle få steder.

2 Moderat

Farlige forhold i dele af terrænet. Bedøm snedækket og terrænet nøje, identificer og undgå de farligste områder. Det er muligt for mennesker at udløse laviner, men spontane laviner er usandsynlige. Små laviner i dele af terrænet eller store laviner nogle få steder.

1 Lille

Forholdene er generelt sikre. Vær opmærksom på, at sneen kan være ustabil nogle enkelte steder i terrænet. Menneskeligt udløste og spontane laviner er usandsynlige. Små laviner nogle få steder eller i ekstremt terræn.

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges i henhold til SkiStars cookiepolitik.