Trygg-Hansa

Trygg Hansa är Skistars officiella säkerhetspartner och erbjuder bland annat säkerhetstest i skidbacken. Trygg-Hansa försäkrar även alla skidskoleelever upp till 18 år under lektionstid.