Trysil Renn- og Treningssenter

Arenaen benyttes av en rekke landslag og klubber i sesongoppkjøringen og gjennom vinteren.

Trysil Renn- og Treningssenter har vært en suksess fra dag én. Hver vinter har vi besøk av en rekke klubb-, krets- og landslag fra store deler av Europa. Verdens beste alpinist, norske Aksel Lund Svindal, er blant dem som trives godt i Trysil.

Tidlig sesongstart

Treningsarenaen er løype 63 i Høgegga. Bakken er 1.300 meter lang og 70 meter bred - perfekt for renn og trening. Snøproduksjon sikrer tidlig sesongstart. Vi planlegger å starte sesongen i månedsskiftet oktober/november. Flombelysning fra begge sider gjør at treningsdagene kan bli lange.

TIPS! Vær ute i god tid når du bestiller treningstid.

Prisene gjelder SkiPass for Trysil Renn- og Treningssenter 2013/14
Alle priser i NOK

  Voksen Ungdom
1 dag 220 175
2 dager 420 340
3 dager 625 510
4 dager 755 610
5 dager 840 685
6 dager 925 760
7 dager 1.010 835

Det gis et fritt trenerkort for hver tiende løper. Treningskort gjelder kun ved bestilt treningstrasé, hentes og betales i SkiPass-salget på Trysil Turistsenter.

For ytterligere informasjon og booking:

Elin Äijä (+47) 992 80 105
Mail: trening@trysil.com