SKISTARS AVBESTILLINGS- OG ENDRINGSFORSIKRING

Med SkiStars avbestillings- og endringsforsikring får du følgende:

  • Mulighet til å endre din bestilling av oppholdet til annen SkiStar destinasjon, endre uke eller boenhet inntil 60 dager før ankomst.
  • Mulighet til å avbestille oppholdet og få tilbake pengene ved for eksempel sykdom, skade eller annen uforutsett hendelse. Gjelder ved fremvisning av gyldig dokumentasjon, frem til ankomstdagen.
  • Mulighet til å avbestille oppholdet og få tilbake pengene uten å måtte oppgi noen grunn, inntil 42 dager før ankomst.
Dersom du må benytte deg av forsikringen, betaler du ingen egenandel, og du får refundert innbetalt beløp direkte fra oss. Du behøver altså ikke å henvende deg til kredittkort- eller forsikringsselskapet ditt for å få refundert utgiftene dine.

Tilbakebetalning skjer innen om lag én uke, etter at SkiStar har mottatt avbestillingsskjema og erklæring og omfatter hele bestillingsbeløpet minus kostnaden for avbestillings- og endringsforsikringen samt en administrasjonsavgift på 195 SEK/NOK.