ALDERSGRÆNSER

For at kunne bestille/indgå aftale med SkiStar om ophold skal gæsten være fyldt 18 år.
Alle i selskabet skal være fyldt 18 år for at kunne bo i opholdsenheden.Aldergrænse gælder IKKE børn i selskab med formynder.
Overholdelse af aldersgrænsen er et krav for at få adgang til opholdsenheden. Der kræves legitimation ved ankomst.Hvis gæsten ved adgang til opholdsenheden ikke overholder aldersgrænsen, finder reglerne for afbestilling anvendelse.
For organiserede grupper og selskaber med leder kan der efter nærmere aftale med SkiStar bortses fra ovennævnte regler.